Trener Stanisław Szal - III DAN

 

Treningi Taekwon-do rozpoczął w 2009 roku w Kaliszu. W 2012 roku zdobył stopień mistrzowski I Dan Taekwon-do. W tym samym roku uzyskał uprawnienia instruktorskie i rozpoczął prowadzenie własnych sekcji. Został uhonorowany nagrodą Prezesa Polskiej Federacji Taekwon-do za najlepszy debiut instruktorski. Sędzia krajowy kategorii A oraz sędzia międzynarodowy. 

 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Regularnie uczestniczy w szkoleniach doskonalących zdolności instruktorskie.

 

Zarówno w trakcie treningów, jak i w życiu codziennym kieruje się zasadami Taekwon-do, jakimi są: uprzejmość, rzetelność, wytrwałość, samokontrola oraz nieugięty duch.